Derneğimiz yetim ailelerine nakdi ve ayni yardımda bulunmak isteyen bağışçılarla yetim ailelerini bir araya getirip, doğrudan veya bizim aracılığımızla bir yetim ailesini himaye etmesini sağlamaktadır.