Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

MİSYON - VİZYON

Misyon

Kendi ülkesine, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa söyleyecek sözü olan, bilgili, duyarlı, sorumluluk alan, dünyevi ve uhrevi sorumluluklarının farkında olan bireylerin yetişmesine katkı sunmak.

Vizyon

Örgün ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla dezavantajlı bireyler de olmak üzere her kesimin, topluma yararlı bireyler olmasını sağlayacak eğitim faaliyetleri yürütmek. Bu yolla, eğitimle toplumsal dönüşüme öncülük eden bir kuruluş olarak, toplumun daha iyi bir geleceğini inşa etmeye odaklanıyoruz.

ŞEFFAF

Denetlenebilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir yardım faaliyetlerimizle yardım eden kişiler ve resmi kurumlar açısından her daim hassasiyetle riayet etmektir şeffaflık ilkemiz.

FEDAKAR

Herhangi bir karşılık beklemeden, maddi ve manevi tüm imkanlarımızı insanlık adına seferber etmek, yardım yolu bekleyen mağdurların yanında olmaktır hayalimiz.

TARAFSIZ

İnsanları din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi, ideolojik ayrıma tabi tutmadan, kim olduğunu, nerden geldiğini değil, nasıl olduğunu sorarak yaralarını sarmaktır hedefimiz.

ADALETLİ

Yapılan yardımları birer emanet bilip, amacına uygun olarak eşit, adil ve onur kırmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır insanlık adına sorumluluk görevimiz.