Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

MESAFELİ SATIŞ VE İADE SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1 – Taraflar

SATICI (Bağış Yapılan Dernek):

UNVAN: YENİ ADIM EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ADRES: 75.Yıl Mah. Yeşilvadi Bulvarı No:340A-B Posta Kodu 27470 Şahinbey Gaziantep

E-posta: info@yeniadim.org.tr

ALICI (Bağış Yapan):

AD-SOYADI: www.yeniadim.org.tr veri tabanında üye ve iletişim bilgileri kayıtlı, bağış yapan kullanıcı müşteri olarak kabul edilecektir.

ADRES:

T.C. NO:

TARİH: Bağış yapanın bağışı onayladığı ve www.yeniadim.org.tr veri tabanına kaydedilen tarih ve saat olarak kabul edilecektir.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Bağış Yapılan Dernek’in Bağış yapan kişi veya kuruma ait www.yeniadim.org.tr web sitesinden elektronik ortamda yapmış olduğu bağışa ilişkin şartların Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini oluşturur.

Madde 3 – Ödeme şartları

www.yeniadim.org.tr’de listelenen ve Bağış Yapan tarafından seçilen ödeme yöntemleriyle yapılmaktadır.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (14) on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı www.yeniadim.org.tr taahhüt eder.  Cayma talebinin www.yeniadim.org.tr’a ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir (İade işlemi süresi, Bağışı Yapan’ın kullandığı bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir).

Madde 6 – Genel Hükümler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

Madde 7- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

BAĞIŞ YAPILAN                                                                                                  BAĞIŞ YAPAN