1- SODES PROJESİ (KALKINMA BAKANLIĞI PROJESİ)

“Aydınlık Geleceklere Ümitle Bakan Gözler” Sodes Projesi (2018): Kalkınma Bakanlığı Projesi olan bu faaliyet 2018 yılında 12 ay süreyle kenar semtlerdeki ortaöğretim yaşındaki çocukları madde bağımlılığından korumak, erdemli gençler yetiştirmek ve onların topluma yararlı fertler olmasını sağlamak amacıyla kültür merkezleri açılarak içerisinde yıl boyunca spor, meslek kursları ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Bu projeyle başlayan faaliyetimiz hâlen Selahaddin Eyyubi Okuma Salonu olarak aynı amaç doğrultusunda derneğimiz finansmanı ile hizmetlerine devam etmektedir.

 

2- EĞİTİM DESTEĞİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

19.03.2021 Tarihli Gaziantep Valiliği İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile derneğimiz arasında yapılan Eğitimi Desteklemeye Yönelik İş Birliği Protokolü ile; 2021 yılında Suriye Fırat Kalkanı Bölgesi Elbab ve Bzaa’da 2 Adet Mesleki Eğitim Merkezi ve 3 Adet Halk Eğitim Merkezi açılarak yaklaşık 1500 yetim ve 250 yetişkin kişiye eğitim verilmiş ve meslek kazanımlarına yönelik atölyeler açılmıştır.

3- YETİMLERE VE DUL KADINLARA MESLEK EĞİTİMİ İLE TELAFİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Derneğimizin 01.11.2020 tarihinde faaliyete aldığı Nizip Kardeşlik Kültür Merkezinde; kırsal kesimlerde ikamet eden yetimlere, sığınmacıların tabi olduğu Yükseköğrenime Geçiş Sınavı (YÖS) hazırlık kursları verilmektedir.

Bu merkezimizde değişik yaş gruplarındaki yetim çocuklara ve yetim annelerine telafi eğitim, değerler eğitimi ve meslek eğitim kursları açılmıştır.

Nizip Kardeşlik Kültür Merkezinde her yıl yaklaşık 200 yetim 40 Yetim annesine eğitim hizmeti sunulmaktadır.

2020 yılından bu yana ve her dönem 40 öğrenciye hizmet veren Meslek kursumuzda her dönemin ilk 20 başarılı öğrencisi olmak üzere toplam 60 öğrenciye Sanayi tipi terzi makinesi dağıtımı yapılarak, yetim annelerinin evlerinde terzilik mesleği yapmalarına, geçimlerine katkı sağlamaya yönelik teşvik yapılmıştır, ayrıca kumaş bağışında bulunarak annelerin kendi yetimlerine elbise dikmeleri sağlanmaktadır.

 

ŞEFFAF

Denetlenebilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir yardım faaliyetlerimizle yardım eden kişiler ve resmi kurumlar açısından her daim hassasiyetle riayet etmektir şeffaflık ilkemiz.

FEDAKAR

Herhangi bir karşılık beklemeden, maddi ve manevi tüm imkanlarımızı insanlık adına seferber etmek, yardım yolu bekleyen mağdurların yanında olmaktır hayalimiz.

TARAFSIZ

İnsanları din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi, ideolojik ayrıma tabi tutmadan, kim olduğunu, nerden geldiğini değil, nasıl olduğunu sorarak yaralarını sarmaktır hedefimiz.

ADALETLİ

Yapılan yardımları birer emanet bilip, amacına uygun olarak eşit, adil ve onur kırmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır insanlık adına sorumluluk görevimiz.