Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

1-EL-BAB KARDEŞLİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

El-Bab Mesleki Eğitim Merkezimiz ’de bulunan Tekstil Atölyemiz, kesim ve dikim bölümlerinden oluşmaktadır. Burada toplam 30 yetimimiz; 30 dikim makinası, bir kesim atölyesinde ve ütü bölümünde eğitim almakta ve eğitim sürecinde birçok kız-erkek çocuk ve kadın giysisi üretmektedir. Yetimlerimizin emeğiyle üretilen giysiler bölgede kendileri gibi yetim ve muhtaç olan ailelere ulaştırılmaktadır.

Eğitim merkezimizde gençlerimizin meslek edinmelerinin yanında edep/ahlak, âdab-ı muaşeret ve asgari dini eğitimler de verilerek topluma kazandırmada çok yönlü bir eğitim sürecine dâhil edilerek topluma kazandırılmaktadır.

Meslek eğitimini tamamlayan yetimlerimiz dışarıda bu alanda istihdama hazır hale getirilerek iş bulmaları sağlanmaktadır. İstemeleri halinde ve imkânlar ölçüsünde teçhizat desteği verilerek kendi işlerini kurmalarına yardımcı olunmaktadır. Bu vesileyle onları yardıma muhtaç ve bağımlı olmaktan kurtarıp, kendi ayaklarının üstünde durmaları hedeflenmektedir.

2- BZAA KARDEŞLİK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Bzaa Mesleki Eğitim merkezimiz yetim annesi dul kadınlara yöneliktir. Burada kurduğumuz tekstil atölyemizde yaklaşık 40 yetim annesi eğitim almakta olup meslek öğrenmektedir. Bu annelerimizin eğitim sürecinde diktiği başta kadın kıyafetleri olmak üzere erkek, kız çocuk kıyafetleri bölgedeki ihtiyaç sahibi kimselere hediye olarak dağıtılmaktadır.

Merkezimizde eğitimini tamamlayan, meslek öğrenen annelere tekstil sektöründe iş imkânı sunulmasının yanında diledikleri zaman onlara teçhizat desteği vererek kendi evlerinde kendileri için üretim yapıp gelir elde etmenin imkânı da sunulmaktadır.