1- KARDEŞLİK EVLERİ

Gaziantep’te şehir içindeki binalarımızda Suriyeli sığınmacı anne ve yetim çocukların ailece birlikte yaşadıkları, kardeşlik evleri adını verdiğimiz stüdyo dairelerde misafir edilmektedir. Buraya alınan aileler şehrin kırsalında en zor durumda bulunan, herhangi bir yakını ve çevresi bulunmayan kadın ve çocuklardan seçilmektedir. Böylece kimsesiz ve sahipsiz bir başına kalmış dul annelerin yetim çocuklarının sokaklarda art niyetli zararlı grupların ve terör grupların tehdit ve tehlikesinden korunmaları sağlanmaktadır. Buralarda yetim çocukların ve annelerinin temel ihtiyaçları giderilmekle birlikte onlara kendi evlerinde kendi mutfaklarında normal bir hayat yaşama imkânı sunulmaktadır. Bu normalleştirilmeye çalışılan sıcak ev ortamı haricinde çocuklara genel ve değerler eğitimi/öğretimi verilmektedir. Yetim annelerine meslek edinmeye yönelik mesleki ve beceri eğitim verilmektedir. Gerek yetimler olsun gerek anneleri olsun bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunları takip edilmekte ve gerekli yardım ve destek sağlanmaktadır.

Kardeşlik Evleri projelerimizden bugüne kadar; ihtiyaçları görülüp sosyal uyum ve rehabilitesi gerçekleşen, kendi ayakları üzerinde duracak duruma gelip ayrılan anne sayısı 176, çocuk sayısı 543 olmuştur. En son 2023 yılı Haziran ayında son verilen Kardeşlik Evlerimizde misafir edilen anne sayısı 34, çocuk sayısı 104 idi. 01.07.2016 Tarihinde başlayan Kardeşlik Evleri Projemiz 30.06.2023 tarihinde kuruluş amacına uygun olarak tamamlanmıştır.

 

2- PRODES PROJESİ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROJESİ)

“Ellerimizi Bırakma Anne” Prodes Projesi (2016): İçişleri Bakanlığı Projesi olan bu faaliyet, 2016 yılında 12 ay süreyle yetim annelerine yönelik kurslar açılarak 40 yetim annesine Bilgisayar İşletmeni eğitimi ve 40 yetim annesine Konfeksiyon Kalfalık Eğitimi verilmesi projesidir. Başarıyla tamamlanmıştır.

 

3- GENÇLİK PROJESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJESİ)

 “Yüzerek Bedenimi, Okuyarak Zihnimi Geliştiriyorum” Gençlik Projesi (2020) Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi; Gençlerin ortak mekânı olacak bir Kitap Kafe kurulup burada rahat ve planlı ders çalışmalarını sağlamak; aynı zamanda gençleri doğru yönlendirecek bir gönüllü ekip ile beraber onlara yeni hedefler belirlemelerini ve bu hedefe emin adımlarla ilerlerken önlerine çıkabilecek engellerle nasıl başa çıkabileceklerini öğretmek amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında yüzme sporu gençlere öğretilerek sosyal hayattaki zorluklara karşı gerekli fiziksel ve manevi güç ile gençlerin donatılması amaçlanmıştır. 2020 yılında proje başlamış ancak pandemi sebebiyle 2022 yılında uygulanmıştır.

 

4- Derneğimizin Yurtdışı Faaliyetleri Kapsamında Kamu İle Aşağıdaki Protokoller Çerçevesindeki Projeler Hayata Geçirilmiştir:

Gaziantep Valiliği İlgili kurumları ile yapılan protokollerle savaş mağdurları içerisinde dezavantajlı gruplara yönelik (başta yetimler olmak üzere); Özel okul açılması, Meslek Eğitim Merkezleri açılması, Halk Eğitim Merkezleri açılması ve merkezlerin öğretmen gideri, personel gideri ve diğer cari giderlerinin karşılanması ve bildirilen merkezlerde eğitim gören öğrencilere burs verilmesi, öğrenci ailelerinin insani yaşam standartlarında bir hayat sürmeleri için gıda, temizlik malzemesi ve yakacak yardımlarının yapılması için projeler hazırlanmıştır.

1) 09.04.2021 Tarihli Gaziantep Valiliği İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile;  Savaş mağduru muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla nakdi yardımlar yapılmıştır.

2) 26.11.2021 Tarihli Fırat Kalkanı Bölgesi Afad Koordinatörlüğü, Elbab-Bzaa ve Kabbasin Yerel Meclis Başkanlıkları ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile; 3.250.000,00 TL Bütçeli, Yetim ve dul kadınların ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ayni yardımlar yapılmıştır.

3) 26.11.2021 Tarihli Fırat Kalkanı Bölgesi Afad Koordinatörlüğü, Elbab-Bzaa ve Kabbasin Yerel Meclis Başkanlıkları ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile; 1.750.000,00 TL Bütçeli, Yetim ve dul kadınların ihtiyaçların giderilmesi amacıyla nakdi yardımlar yapılmıştır.

4) 30.06.2022 Tarih ve 0091 sayılı Fırat Kalkanı Bölgesi Afad Koordinatörlüğü, Elbab-Bzaa ve Kabbasin Yerel Meclis Başkanlıkları ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile; 1.554.000,00 TL Bütçeli, Yetim, dul kadınlar, engelli ve muhtaç kişilerin ihtiyaçların giderilmesi amacıyla nakdi yardımlar yapılmıştır.

5) 27.09.2022 Tarih ve 0159 sayılı Fırat Kalkanı Bölgesi Afad Koordinatörlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbab-Bzaa Yerel Meclis Başkanlıkları ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile; dezavantajlı gruplara(Yetim, Engelli ve ihtiyaç sahibi kimselere) Halk Eğitim, Mesleki Eğitimi ve Özel Okul Örgün Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmek üzere Eğitim Merkezi kiralamak/yapmak ve işletimi, bakım, onarım ve tadilatları, donatım ve kırtasiye malzemesi temini, eğitim merkezleri ve kurumların cari giderlerinin karşılanması, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 3.000.000,00 TL bütçeli proje yapılmış ve uygulanmaktadır.

6) 28.11.2022 Tarih ve 0190 sayılı Fırat Kalkanı Bölgesi Afad Koordinatörlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbab-Bzaa-Kabbasin Yerel Meclis Başkanlıkları ile derneğimiz arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile; Derneğin Suriye Fırat Kalkanı bölgesinde açmış olduğu Halk Eğitim, Mesleki Eğitimi ve Özel Okul eğitimi faaliyetlerinden istifade eden öğrencilerine kışlık giyecek yardımı, ailelerine ve öğretmenlerine yakacak yardımı, öğrencilerin ailelerine eğitim nakdi yardımı ile derneğin mesleki eğitim merkezinde üretilen elbiselerin bölgedeki okullarda tüm öğrencilere dağıtımı amacıyla 9.000.000,00 TL bütçeli proje yapılmış ve uygulanmaktadır.

ŞEFFAF

Denetlenebilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir yardım faaliyetlerimizle yardım eden kişiler ve resmi kurumlar açısından her daim hassasiyetle riayet etmektir şeffaflık ilkemiz.

FEDAKAR

Herhangi bir karşılık beklemeden, maddi ve manevi tüm imkanlarımızı insanlık adına seferber etmek, yardım yolu bekleyen mağdurların yanında olmaktır hayalimiz.

TARAFSIZ

İnsanları din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi, ideolojik ayrıma tabi tutmadan, kim olduğunu, nerden geldiğini değil, nasıl olduğunu sorarak yaralarını sarmaktır hedefimiz.

ADALETLİ

Yapılan yardımları birer emanet bilip, amacına uygun olarak eşit, adil ve onur kırmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır insanlık adına sorumluluk görevimiz.