Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

YURT İÇİ

Gaziantep ve ilçelerinde yetim çalışmaları; ”Kardeşlik Evi” ve “Saha Desteği” adı altında iki farklı şekilde yürütülmektedir. 1-Kardeşlik Evi, yetim misafirhanelerinde yetim çocukların ve annelerinin temel ihtiyaçlarının giderildiği; çocukların genel ve değerler eğitim / öğretim alabildiği, annelerinin meslek kazanımlarına yönelik mesleki ve beceri eğitim gördüğü, sağlık işlerinin takip edildiği ‘Kardeşlik Evi’ adı verilen yetim misafirhanelerinde barındırılma projesidir. 2-Saha Desteği, Kardeşlik Evi Projesine kontenjan ve diğer sebeplerden dolayı dâhil edilemeyen yetim ve ailelerin sahada nakdi, ayni ve özel sağlık ihtiyaçları giderilerek desteklendiği, ayrıca Derneğin eğitim faaliyetlerinden yararlandırıldığı “Sahada Yetim Destekleme” projesidir.
Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

YURT DIŞI

                                                                                                                                                                                                                                                                        Suriye’de bölge ve sığınmacı kamplarında yerel gönüllü işbirlikçilerimiz ile birlikte organize edilen ve faaliyetleri yürütülen çalışmalardır. Buralarda kalan yetim ve ailelerine eğitim, yakacak, gıda ve giyecek yardımları yapılmaktadır. Yetimlerin yoğun olarak kaldıkları bölgelerde eğitim kampüsü inşa etme çalışmaları devam etmektedir. Bu kampüslerde yetimler hem konaklayacak hem de eğitim göreceklerdir. Ayrıca yurt içi ve dışında çeşitli STK’lar ile yapılan iş birliği projeleriyle dernek bünyesinde teknoloji eğitimleri verilmesi için teknik donanım ve altyapı kurulum faaliyetleri devam etmektedir. İnşa edilen okul ve merkezlerin hazır olması neticesinde teknoloji eğitimleri verilmeye başlanacaktır.

ŞEFFAF

Denetlenebilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir yardım faaliyetlerimizle yardım eden kişiler ve resmi kurumlar açısından her daim hassasiyetle riayet etmektir şeffaflık ilkemiz.

FEDAKAR

Herhangi bir karşılık beklemeden, maddi ve manevi tüm imkanlarımızı insanlık adına seferber etmek, yardım yolu bekleyen mağdurların yanında olmaktır hayalimiz.

TARAFSIZ

İnsanları din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi, ideolojik ayrıma tabi tutmadan, kim olduğunu, nerden geldiğini değil, nasıl olduğunu sorarak yaralarını sarmaktır hedefimiz.

ADALETLİ

Yapılan yardımları birer emanet bilip, amacına uygun olarak eşit, adil ve onur kırmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır insanlık adına sorumluluk görevimiz.